Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Odborné minimum

pre budúcich znalcov 2018


21. - 25. mája 2018, Bratislava

O aktivite

Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. (UZCPP) usporiadava Odborné minimum pre znalcov. Vzdelávanie je určené všetkým budúcim znalcom, predovšetkým však v odboroch psychológia, zdravotníctvo a farmácia.

Súčasťou programu bude okrem prednášok, workshopov, riadeného samoštúdia aj školenie určené znalcom z odboru psychológia a odvetví psychiatria a sexuológia, zamerané na výzvy súčasnej znaleckej praxe a novinky v legislatíve upravujúcej znaleckú činnosť.

Podujatie bude ukončené záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o zapísanie do Zoznamu znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Kurz sa bude konať v dňoch 21. - 25. mája 2018 v Bratislave (záverečná skúška: 25.5.2018).

Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené a budú ďalej aktualizované na web stránke podujatia znalci.berlina.sk alebo na web stránke UZCPP www.uzcpp.sk.


Zodpovedná osoba: Dr. Katarína Šutovská, MBA

Kontaktný manažér podujatia:
Mgr. Zuzana Opoldusová
znalci@berlina.sk
+421 905 527 921