Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

O aktivite

Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. (UZCPP) organizuje Odborné minimum pre budúcich znalcov 2019. Vzdelávanie je určené všetkým budúcim znalcom, predovšetkým však v odboroch psychológia, zdravotníctvo a farmácia. 

Súčasťou programu bude okrem prednášok a workshopov aj školenie určené znalcom z odboru psychológia a odvetví psychiatria a sexuológia, zamerané na výzvy súčasnej znaleckej praxe a novinky v legislatíve upravujúcej znaleckú činnosť.

Podujatie bude ukončené záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o zapísanie do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Kurz sa bude konať v dňoch 10.-14. júna 2019 (záverečná skúška: 14.6.2019) v Bratislave, Zochova ulica č.5, prednášková miestnosť PUB.

Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené a budú ďalej aktualizované na web stránke podujatia znalci.berlina.sk alebo na web stránke UZCPP www.uzcpp.sk.


Zodpovedná osoba: Dr. Katarína Šutovská, MBA

Kontaktný manažér podujatia:
Mgr. Katarína Záborská 
znalci@berlina.sk
Berlina office: +421 2 207 83 555