Vitajte na stránkach pripravovaných podujatí:


ODBORNÉ MINIMUM

pre budúcich znalcov 2019

Vzdelávanie je určené všetkým budúcim znalcom, predovšetkým však v odboroch psychológia, zdravotníctvo a farmácia.

ZNALECKÁ AKADÉMIA

v psychológii a psychiatrii 2019

Vzdelávanie je určené znalcom z odboru psychológia a odvetví psychiatria a sexuológia.


Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o.